Tak for alle jeres besvarelser!

BORGERUNDERSØGELSEN

Tak til alle jer der deltog i borgerundersøgelsen før jul.
Der kom i alt 537 respondenter, hvoraf 414 gennemførte spørgeskemaundersøgelsen.

Der blev udtrukket 5 vindere af konkurrencen. Alle vindere har fået besked og modtaget deres præmier. Stort tillykke til vinderne!

I januar 2018 sammenskriver konsulenter fra DGI resultaterne af undersøgelsen. Samtidig gennemfører styregruppen en række dialogmøder i områder. Derefter sammenskrives alt materialet til en rapport, som vi forventer at kunne offentliggøre i marts 2018. Vi skal nok holde jer orienteret undervejs i processen.

I forbindelse med borgerundersøgelsen er der desuden hele 66 personer, som gerne vil kontaktes for at deltage som frivillige i Landsbyklyngen Gudmekongens Land.

Styregruppen takker for den meget flotte deltagelse, og glæder os til at skabe mere fællesskab og liv i landsbyerne i Gudmekongens Land.

Borgerundersøgelse

Deltag i borgerundersøgelsen og vind flotte præmier

Du kan hjælpe med at få Landsbyklyngen Gudmekongens Land godt fra start ved at besvare et spørgeskema.

Undersøgelsen handler om dit syn på lokalområdet og landsbyklyngen Gudmekongens Land, som er et samarbejde mellem landsbyerne Gudme, Gudbjerg, Lakkendrup, Brændeskov, Lundeborg, Bøsøre, Hesselager, Vejstrup og Oure – samt alle de små samfund der ligger ind i mellem.

Landsbyklyngen arbejde med at styrke samarbejdet på tværs mellem landsbyerne. Og vi håber meget, at du vil hjælpe os ved at besvare spørgsmålene i undersøgelsen. Jo flere svar vi får, desto stærkere fundament vil det kommende arbejde bygge på.

Med din besvarelse kan du deltage i lodtrækningen af blandt andet julekøbmandskurv, en lækker juleand, god rødvin og billetter til GOG´s hjemmekamp og meget mere…

Du kan svare på undersøgelsen mellem 22. november – 21. december.

Du deltager i undersøgelsen ved at klikke på dette

Link til Borgerundersøgelsen

Venlig hilsen Styregruppen

Jens Peter Jacobsen, Pia Skovshoved, Anita Runge Jensen, Christian Søndergaard, Christian Rubech Hartmeyer-Dinesen, Zacharias Baden og Kristine Karlshøj