Forfatterarkiv: mogs

Projekt Købmanden i Lundeborg

Vil I hjælpe os med at samle ”likes”

Vi er, som I sikkert ved, i gang med at skrabe penge sammen til projekt Købmanden i Lundeborg. Jeg har søgt 330.000 kr. på www.underværker.dk (en Realdania-ildsjæle-kampagne) og har brug for jeres hjælp til at samle ”likes” for at nå næste ansøgningsrunde og komme ”frem i køen”. Det er hurtigt og nemt – I kan trykke på linket nedenunder og tryk ”GIV ET LIKE” (det vil betyde meget for os). Vi skulle samle 200 likes og vi har nu 673, men vil rigtigt gerne have mange flere og meget gerne  kommentarer.

https://www.undervaerker.dk/projekter/2019-foraar/kbmandenilundeborg

På forhånd tak

Lone Gustenhoff, Kystvej  Lundeborg

Møde i kommunikations- gruppen

Kommunikations- gruppen Gudmekongens land holder næste møde.

Onsdag d. 24. oktober kl. 19.00 – 21.00 på Gudbjerg Skole.

Mødet er for alle der har interesse i kommunikation i forhold til foreningsarbejde eller andet arbejde der har til formål at styrke fællesskabet i Gudmekongens Land.

Der arbejdes med hjemmeside, facebook, Instegram mv.

Informationskonsulent Søs Grütsmeier fra Svendborg Kommune giver på mødet vinkler til god kommunikation og til hvordan vi bedst når dem vi ønsker at kommunikere med.

Mød op!!  tag din nabo/ foreningskollega/ andre med.

Det er faktisk ret hyggeligt J

Møde i klyngens kommunikationsgruppe

Møde i kommunikationsgruppen.

Mandag d. 30. april kl. 19.00 på skolen i Gudbjerg

Så er vi klar til at holde næste møde i kommunikationsgruppen. Som indledning vil jeg rette opmærksomheden på én af intentionerne omkring samarbejdet i kommunikationsgruppen. De der melder sig til at deltage i kommunikationsgruppens arbejde melder sig kun til at deltage i løsning af de opgaver de selv byder ind på. Du skal altså ikke frygte at et ja til at være en del af gruppen indebærer at du bliver bebyrdet med opgaver du ikke selv har valgt.

Efter forrige møde er der afholdt kursus i håndtering af hjemmeside. Det betyder at der nu er en god håndfuld som godt kan skrive superbruger i CVet.

En anden vigtig hændelse er at styregruppen har udarbejdet et strategipapir for kommunikationsgruppens (kmg) arbejde/ opgaver. Det er vedhæftet.

Jeg synes papiret giver gode retningslinjer for kmg samtidig med at der er fin plads til kreativ udfoldelse.

Vi skal på mandag se på fordelingen af opgaver:

Lige nu er der helt konkrete opgaver omkring hjemmesiden. Vi skal have ”den gamle” Gudbjerg hjemmeside ”flyttet”. Der er funktioner på siden som skal rettes til. Det kan vi få hjælp til fra Thomas Blomberg fra DGI. Vi skal finde personer der vil tage med på kredsmøder (møder med foreninger mv.) og introducere hjemmeside + funktioner. Med andre ord er der brug for et antal personer som har lyst til at arbejde med konkrete opgaver vedr. hjemmeside.

Andre opgaver som fremgår af strategipapiret er ikke konkret beskrevet endnu. Det er dog vigtigt at der er personer som kan se sig selv i én eller flere af opgaverne, så vi har ”mandskab klar” når opgaverne bliver konkrete.

Vi skal se på hvordan vi bruger facebook mv. i arbejdet.

Vi skal drøfte møderække, herunder hvem der mødes hvornår om hvad.

Vi har jo drøftet muligheden for at de der arbejder med samme type opgaver kan mødes efter eget skema. Og at den samlede gruppe mødes med aftalt mellemrum for at orientere/ koordinere.

Så når vi vistnok ikke mere på det møde.

Mogens Stampe