Borgerundersøgelse

Her kan du læse “Kortlægning og analyse” af Landsbyklyngen Gudmekongens land

Borgerundersøgelse

Denne undersøgelse handler om dit syn på lokalområdet og landsbyklyngen Gudmekongens Land, som er et samarbejde mellem landsbyerne Gudme, Gudbjerg, Lakkendrup, Brændeskov, Lundeborg, Bøsøre, Hesselager, Vejstrup og Oure – samt alle de små samfund der ligger ind i mellem.
Landsbyklyngen arbejde med at styrke samarbejdet på tværs mellem landsbyerne. Og vi håber meget, at du vil hjælpe os ved at besvare spørgsmålene i undersøgelsen. Jo flere svar vi får, desto stærkere fundament vil det kommende arbejde bygge på.