Skoler

Stokkebækskolen

Storkehavevej 9, 5884 Gudme

Tlf: 62234800

Mail: stokkebaekskolen@svendborg.dk